Why don't you give me a hug?

Wednesday, March 02, 2005

xx

實在好想講粗口!!!!

做咩又係梁亦純羅返過黎ga!!!


做咩宜家餐餐都係佢姐!!!!!!

#想抱,但熱戀得不到 知已也做不到
 

 想不到,若是被施捨擁抱之後 誰想吐
 

 想抱,但是珍惜的友好陌生到逃離跌倒

 可不可跟老朋友天真抱抱??

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home